"คิง เพาเวอร์" คว้า 2 รางวัล ระดับเอเชีย ปี63 ‘ดีเอฟเอ็นไอ-ฟรอนเทียร์

"คิง เพาเวอร์" คว้า 2 รางวัล ระดับเอเชีย ปี63 ‘ดีเอฟเอ็นไอ-ฟรอนเทียร์

เวทีธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและดิวตี้ฟรีระดับภูมิภาคเอเชีย ‘ดีเอฟเอ็นไอ-ฟรอนเทียร์ เอเชีย แปซิฟิก อวอร์ดส’ ปี 2563 ประกาศให้ “คิง เพาเวอร์”

รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสนามบินที่บริหารงานยอดเยี่ยม และผู้

ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน


- สำหรับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสนามบินที่บริหารงานยอดเยี่ยม หรือ Asia Pacific Airport Travel Retailer of the year เป็นรางวัลที่การันตีถึงความเป็นมืออาชีพของ คิง เพาเวอร์ ในการบริหารจัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยานและร้านค้าเชิงพาณิชย์


- รางวัล ‘ดีเอฟเอ็นไอ-ฟรอนเทียร์ เอเชีย แปซิฟิก อวอร์ดส 2020’ (DFNI-Frontier Asia Pacific Awards 2020) จัดขึ้นโดย นิตยสาร ดิวตี้ ฟรี นิวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ DFNI Magazine เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่สำคัญของวงการธุรกิจดิวตี้ฟรี ตัดสินโดยคณะผู้ตัดสินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เป็นการลงคะแนนให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dfnionline.com ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


-โดยในปี 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คณะผู้ตัดสินจึงประกาศแจ้ง ผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ และจัดส่งรางวัลให้แก่ธุรกิจที่ได้รับรางวัล โดยมิได้จัดกิจกรรมมอบรางวัล

-ที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ ได้รับรางวัล DFNI-Frontier Asia Pacific Awards ซึ่งเป็นรางวัลในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดิวตี้ฟรี ท่องเที่ยว และธุรกิจค้าปลีก มาแล้วจำนวน 8 ประเภทรางวัล เช่นปี 2554 รางวัลชนะเลิศ Best Land - Border / Downtown Retailer of the Year และรางวัลชนะเลิศ Best Airport Retailer of the Year เป็นต้น


Reference: ฐานเศรษฐกิจ,มติชน ออนไลน์


0 ความคิดเห็น