พื้นฐานทางประวัติศาสตร์และหลักการของสำนักพาณิชย์นิยม

ขอบคุณรูปภาพจาก:greedisgoods.com

พื้นฐานทางประวัติศาสตร์และหลักการของสำนักพาณิชย์นิยม
            ความพอเพียงด้วยตนเอง(self-sufficiency) ของชุมชนในรูปแบบศักดินาได้ทำให้ระบบแบบใหม่ของทุนนิยมการค้ามีการเติบโตทีละเล็กละน้อยในช่วงยุคกลาง และได้ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความรุ่งเรืองทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศและการเงินมีการขยายตัวการค้นพบทองคำและเงินใน western hemisphere ได้อำนวยความสะดวกให้การเติบโตของปริมาณพาณิชย์ขยายตัว และกระตุ้นแนวคิดเกี่ยวกับโลหะมีค่าการค้นพบทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่บนการเดินเรือ ซึ่งทำให้พื้นที่ของการพาณิชย์ขยายตัว

หลักการสำคัญของสำนักพาณิชย์นิยม (ขอไม่กล่าวถึงการปกครอง)
-โลหะทองคำและเงินเป็นสิ่งที่ปรารถมากที่สุดในความมั่งคั่ง ซึ่งนักพาณิชย์นิยมมักดูความมั่งคั่งของชาติจากจำนวนโลหะและทองคำที่ได้ครอบครองอยู่ นั่นคือหนทางที่พวกเขาคิดว่า ส่วนเกินของการส่งออกจากประเทศหนึ่งต้องการการสร้างรายจ่ายในรูปเงินโลหะกับอีกประเทศหนึ่ง แม้กระทั่งในเวลาสงครามชาติต่างๆจะส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่เป็นศรัตรูตราบใดที่การผลิตได้รับการจ่ายเงินในรูปของโลหะทองคำ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ยุโรปในอดีต ศตวรรษที่18
ขอบคุณรูปภาพจาก:creativethailand.org
-การนำเข้าแบบไม่เสียภาษี(Duty-free importation) สำหรับวัตถุดิบที่ไม่สามารถผลิตได้เองในประเทศ การคุ้มครองสินค้าและวัตถุดิบที่สามารถผลิตได้เองในประเทศและการจำกัดการส่งออกวัตถุดิบ          เน้นการส่งออกและกีดกันการนำเข้าเช่นนี้เรียกว่าการกลัวสินค้า fear of goods ผลประโยชน์ของพ่อค้าจะถูกนำมาพิจารณาก่อนผลประโยชน์ของผู้บริโภคภายในประเทศพ่อค้าได้รับทองคำไหลเข้ามาเป็นการตอบแทนต่อสินค้าส่งออกของตนในขณะที่การจำกัดการนำเข้าเป็นการลดความสามารถในการได้มาซึ่งสินค้าเพื่อการบริโภคในภาคครัวเรือนผลที่ตามมาคือการผสมโลหะทองคำและเงินซึ่งสะท้อนว่าการเพิ่มมูลค่าความมั่งคั่งและอำนาจของประเทศการห้ามการไหลออกของวัตถุดิบไปนอกประเทศช่วยให้สินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกมีราคาต่ำลง 
-เป็นปฏิบัติกับภาษีค่าธรรมเนียมและข้อจำกัดภายในประเทศที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า 
            นักปฏิบัติที่เป็นพาณิชย์นิยมมีความคิดว่าภาษีและค่าธรรมเนียมสามารถเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและผลักราคาสินค้าส่งออกให้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนักพาณิชย์นิยมไม่ได้ชื่นชอบการค้าเสรีภายในประเทศในทางที่ยอมให้ประชาชนจัดการกับการค้าที่พวกเขาต้องการได้ให้ค่านิยมชมชอบในการศึกษาและการค้าที่มีการกีดกันโดยให้อภิสิทธิ์ถ้าพวกเขาต้องการการควบคุมให้เกิดอำนาจผูกขาด 

0 ความคิดเห็น