ทุนสำรองระหว่างประเทศมีไว้ทำไม?

หลายวันที่ผ่านมามีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับทุนสำรองระหว่างประเทศว่ามีไว้ทำไม?มีเยอะแล้วทำให้เศรษฐกิจดีหรอ? หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT)ประกาศตัวเลขเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่7,678,274.37ล้านบาท*อ้างอิงตัวเลขจากเว็บไซร์ประชาชาติธุรกิจ31May2019


          ก่อนอื่น ทุนสำรองคืออะไร? ทุนสำรองระหว่างประเทศ (อังกฤษ: Foreign exchange reserves) คือ สินทรัพย์ที่ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องถือไว้ และเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งสินทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศที่นิยมใช้กันนั้น จะประกอบด้วย 1.ทองคำที่เป็นหลักทรัพย์เงินตรา(Monetary gold) 2.เงินตราต่างประเทศที่สำคัญเช่น US dollar(ที่มีความน่าเชื่อถือ) 3.สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special drawing rights : SDR) และสินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
แล้วมีไว้ทำไมละ?>
-ผู้เขียนจะเขียนเป็นข้อข้อเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
1.ชดเชยการขาดดุลของการชำระเงิน  2.ธปท.สามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การแทรกแซงค่าเงินในกรณีที่ผันผวนเพื่อช่วยุรกิจขนาดเล็กในการปรับตัว และใช้หนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้งาน (ประเทศไทยใช้หลัก 60% ซึ่งหมายถึงพิมพ์ธนบัตรออกมาไม่เกินร้อยละ60 ของทุนสำรองระหว่างประเทศ)  3.รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ*ข้อนี้สำคัญมากที่สุด 4.รับมือการโจมตีค่าเงิน  5.ถ้าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีส่วนต่างเกินความจำเป็น ธปท.สามารถนำเงินนั้นไปลงทุนได้ เช่น ลงทุนในพันธบัตร ตปท หรือทองคำetc.
(ในกรณีที่ดุลการชำระเงินขาดดุล คือ export<import ตรงกันข้ามถ้าx>m คือเกินดุล ทุนสำรองของประเทศจะเพิ่มขึ้นซึ่งเราสามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปชำระหนี้ในภาคต่างประเทศได้
**บัญชีเดินสะพัดนั้นแบ่งออกเป็น4อย่างมี ดุลการค้า ดุลการบริการ ดุลทุติยภูมิ และ ปฐมภูมิ)

-มีเยอะแล้วทำให้เศรษฐกิจดีหรอ? ผู้เขียนอยากให้มองถึงวัตถุประสงค์ของทุนสำรองให้ดีว่าไม่ใช่นำเอาเงินนั้นไปหมุนเวียนหรือปล่อยกู้ในระบบเศรษฐกิจแต่มีไว้เพื่อเป็นกันชนต่อระบบเศรษฐกิจโลกที่ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยในวันไหนฉะนั้นเงินทองทุนจึงมีไว้รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมา เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเงินลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลนั้นอยู่ที่กระทรวงการคลัง และเศรษฐกิจจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาล นโยบายของรัฐ ไม่ใช่ทุนสำรอง (ขอเสริมอีกอย่างถ้าประเทศไทยเรามีเงินทุนสำรองเยอะยิ่งทำให้ต่างประเทศเลือกมาลงทุนเพราะมั่นใจในความสามรถในการชำระหนี้ ให้คิดกลับกัน ถ้าคุณไปลงทุนบริษัทที่ไม่มีความมั่นคง คุณจะลงทุนไหม หนี้สินมีมากกว่าทรัพย์สิน เช่นกัน ทุนสำรองคือทรัพย์สินของประเทศ)


ขอบคุณรูปภาพจาก:https://greedisgoods.com

0 ความคิดเห็น